Skip to main content

Център за професионално обучение към АПРА ООД

Център за професионално обучение към АПРА ООД

ЦПО към АПРА ООД е лицензиран с лицензия No 2012121021 02.01.2013 г.

Какво може да научите

Какво може да научите

Материалът обхваща същностните характеристики на маркетинга като съвременна бизнес-философия, управленска практика и вид функция; дефинира макро- и микромаркетинговата среда и въздействието на съответните фактори; запознава с класическия инструментариум на маркетинг или концепцията на маркетинг-микса - стокова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика.

Кандидатствай

октомври/декември 2020 г.

Предстоящ курс

Предстоящ курс за професионално обучение по рамкова програма д4 - Придобиване на квалификация по част от професия октомври/декември 2023 г. - дата за изпит - 21 декември 2023

ЗНАНИЯ:

  • Принципи за изготвяне на маркетинг стратегия и маркетинг план
  • Инструменти за управление на маркетинг микса
  • Инструменти за изпълнение на интегрирани маркетингови комуникации

УМЕНИЯ:

  • Изготвяне и реализация на маркетинг стратегия и маркетинг план
  • Управление на маркетинг микса
  • Планиране и изпълнение на интегрирани маркетингови комуникации

Програма

Учебни предмети модули за професионална подготовка Всичко учебни часове
раздел А задължителни учебни часове
  Обща професионална подготовка  
  Теория  
  Отраслова професионална подготовка по Маркетинг и Продажби  
  Теория 48
  Практика 49
  Учебна практика  
  Специфична професионална подготовка -ВО; Маркетинг; Потребителско поведение; Проектен цикъл
  Теория 72
  Практика 131
  Учебна практика  
  Производствена практика  
  Всичко раздел А
раздел Б избираеми учебни часове
  Разширена професионална подготовка  
  Всичко раздел А и Б 300 часа

 

Защо да избереш нас

Персонално внимание

Размерът на групите ни е оптимизиран  за да може да обърнем персонално внимание на всеки.

Реално полезни

Нашите курсове са създадени, за да ви бъдат реално полезни както в професионален, така и в личен

Съвременни методи

Предлагаме методи на обучение, съответстващи на постоянно развиващия се сектор и най-новите тенденции в него.

Гъвкава форма

Гъвкава форма и график на обучение, подходящи работещи или заети хора на удобно място в София